Analysaattorien lisävarusteet ja tarvikkeet

CSI-analysaattoreihin on saatavilla runsaasti lisävarusteilla, joilla laajennetaan sovellusvaihtoehtoja tai joilla helpotetaan värähtelymittausten tekoa. Lisävarusteina on saatavissa tarvikkeita muun muassa sähkömoottorien sähköisiin kunnonvalvontamittauksiin. Pyörivien koneiden värähtelymittauksissa mittaajan on syytä tietää koneen pyörimisnopeus. Pyörimisnopeuden mittaamiseen on tarjolla eri vaihtoehtoja.

Analysaattoriin on saatavilla useita lisäohjelmia, joilla mittalaitteen ominaisuuksia laajennetaan entisestään:

  • Tasapainotusohjelma - Monipuolinen ja silti helppokäyttöinen tasapainotusohjelma 1-4 tasapainotustasolle
  • Transient-ohjelma erittäin pitkien aikatasojen mittaukseen
  • ODS/Modal-ohjelma rakennevärähtelymittauksiin
  • Linjausohjelma, joka muuttaa CSI 2130-sarjan analysaattorin linjauslaitteeksi