Kokonaistasomittarit

Kokonaistasolla tarkoitetaan värähtelymittauksissa värähtelyn voimakkuutta kuvaavaa tunnuslukua. Kokonaistaso lasketaan valitulta taajuusalueelta ja valitussa yksikössä ja se voi kuvata esimerkiksi tärinärasituksen tai huippuarvon voimakkuutta. Kokonaistasomittarit ovat helppokäyttöisiä, helposti mukana kuljetettavia mittalaitteita, joilla vähemmän värähtelymittauksiin perehtynytkin käyttäjä voi mitata ja arvioida värähtelyn voimakkuutta.

Useimmat edustamistamme kokonaistasomittareista mittaavat useampaa kuin yhtä tärinän tunnuslukua. Tämä on hyödyllistä, koska eri viat näkyvät värähtelyssä eri taajuusalueilla. Yksinkertaisimmillaan kokonaistasomittari näyttää tärinätason mittaushetkellä mittalaitteen näytöllä (ks. esimerkiksi VMI Viber X2™), mutta monipuolisemmissa laitteissa kokonaistasot voidaan tallettaa reitillä mittalaitteen muistiin ja siirtää trenditettäviksi PC:lle asennettavaan ohjelmaan (esim. VMI X-Viber).