CSI-vuokelat ja -pihtivirtamittarit sähkömoottorien kunnonvalvontaa

Vuokelaa ja pihtivirtamittaria käytettäessä CSI-analysaattorilla voidaan tehdä analyysimittauksia sähkömoottoreille. Vuokelamittaus tehdään moottorin vapaasta päästä kiinnittämällä vuokela moottoriin vakiovarusteena mukana tulevilla magneeteilla. Pihtivirtamittaus puolestaan tehdään moottorin syöttökaapeleista. Vuokela- ja pihtivirtamittauksilla voidaan havaita sähkömoottorien vaurioita joita ei normaalissa värähtelymittauksessa välttämättä löydetä, kuten murtuneet roottorisauvat, epäkeskeinen roottori ja oikosulussa olevat staattorikäämitykset.

Vuokeloja on kahta eri kokoa, halkaisijoiltaan 6,5" (malli A03430B) ja 9" (malli A03430A).

Pihtivirtamittari A341D on tarkoitettu virroille 0,05 mA-1000 A.