IMI 64x-sarjan tärinälähettimet

IMI 64x-sarjan tärinälähettimet MIL-liittimellä. IMI 64x-sarjan tärinälähettimet ovat pienikokoisia tärinälähettimiä, joista saadaan tärinän kokonaistasoon verrannollinen 4-20 milliampeerin virtaviesti esimerkiksi automaatiojärjestelmään. IMI 64x-sarjassa on useita eri malleja ja mallien väliset erot liittyvät pääsääntöisesti

  • mitattavaan taajuusalueeseen
  • tärinän amplitudiin
  • mittausyksikköön
  • laskentatapaan

Esimerkiksi yleisesti käytetyn tärinärasituksen valvontaan soveltuva tärinälähetinmalli on IMI 641B01, jossa tärinän nopeuden tehollisarvo lasketaan taajuusalueelta 10-1000 Hz. Vakiona IMI 64x-sarjan tärinälähetimien liitin on kaksinapainen MIL-liitin, eli sama jota käytetään kiihtyvyysantureissakin. 64x-sarjan tärinälähettimistä on saatavissa myös raakasignaaliulostulolliset mallit, jolloin virtaviestin lisäksi tärinälähetinanturi toimii kuten kiihtyvyysanturi. Tärinälähettimistä on saatavissa myös Ex-tiloihin soveltuvat mallit.

Tärinälähettimiä on saatavissa pystymallisina ja kulmamallisina monia eri vaihtoehtoja. Alla olevassa taulukossa on lueteteltu esimerkkejä.

MALLI TEKNISET TIEDOT EX-OPTIO
640B01 Pystymallinen tärinälähetin. Värähtelyn nopeuden kokonaistaso taajuusalueella 3-1000 Hz ja amplitudialueella 0-25,4 mm/s Peak. Kyllä
640B02 Pystymallinen tärinälähetin. Värähtelyn nopeuden kokonaistaso taajuusalueella 3-1000 Hz ja amplitudialueella 0-50,8 mm/s Peak. Kyllä
641B01 Pystymallinen tärinälähetin. Värähtelyn nopeuden kokonaistaso taajuusalueella 10-1000 Hz ja amplitudialueella 0-25,4 mm/s RMS. Kyllä
641B02 Pystymallinen tärinälähetin. Värähtelyn nopeuden kokonaistaso taajuusalueella 10-1000 Hz ja amplitudialueella 0-50,8 mm/s RMS. Kyllä
642A01 Kulmamallinen tärinälähetin. Värähtelyn nopeuden kokonaistaso taajuusalueella 3-1000 Hz ja amplitudialueella 0-25,4 mm/s Peak. Kyllä
643A01 Kulmamallinen tärinälähetin. Värähtelyn nopeuden kokonaistaso taajuusalueella 10-1000 Hz ja amplitudialueella 0-25,4 mm/s RMS. Kyllä
645B01 Pystymallinen tärinälähetin. Värähtelyn kiihtyvyyden kokonaistaso taajuusalueella 3-5000 Hz ja amplitudialueella 0-5 g RMS. Kyllä
646B02 Pystymallinen tärinälähetin. Värähtelyn kiihtyvyyden kokonaistaso taajuusalueella 3-10 000 Hz ja amplitudialueella 0-10g RMS. Kyllä
648A00 Kulmamallinen tärinälähetin. Värähtelyn kiihtyvyyden kokonaistaso taajuusalueella 3-1000 Hz ja amplitudialueella 0-10g RMS. Kyllä