IMI-iskuvasarat

IMI 086-sarjan iskuvasaroissa on ICP-tyyppinen voima-anturi mittaamassa iskun voimakkuutta. Iskuvasaroita käytetään muun muassa rakenteen ominaistaajuusmittauksissa, joissa iskuherätteen voimakkuus mitataan taajuusalueella vasarassa olevalla voima-anturilla. Vasaran valintaan vaikuttaa mitattavan rakenteen koko, massa ja mittauksissa tutkittava taajuusalue. 086-sarjan iskuvasaroiden kokovalikoima ulottuu pienehköistä iskuvasaroista aina lekamalliseen iskuvasaraan. Kaikkien vasaramallien mukana toimitetaan eri kovuisia iskupäitä.

Malli Kuvaus
086C03 Kevyehköille koneille ja koneen osille soveltuva iskuvasara
086D05 Kevyehköille koneille ja koneen osille soveltuva iskuvasara
086D20 Keskiraskaille koneille ja konealustoille soveltuva iskuvasara
086D50 Suurikokoinen, lekamallinen iskuvasara, joka soveltuu raskaille koneille ja suurehkoille konealustoille