Wireless CSI 9420-lähetin

CSI 9420 on langaton monipuolinen kaksikanavainen tärinälähetin. Lähettimeen voi kytkeä joko kaksi kiihtyvyysanturia tai yhden kiihtyvyysanturin ja lämpötilamittauksen. CSI 9420-lähetin tekee paljon muutakin kuin perinteinen tärinälähetin: Se mittaa värähtelyn nopeuden kokonaistason lisäksi PeakVue-huippuarvon, kapeakaistaisia värähtelyn tunnuslukuja, spektrin ja aikatason, sekä PeakVue-spektrin ja -aikatason.

CSI 9420 liitetään osaksi WirelessHART-itseorganisoituvaa verkkoa muiden langattomien kenttälaitteiden kanssa ja mittaustieto kerätään Machinery Health Manager-ohjelmaan tai esitetään selainpohjaisella näytöllä. Maailmanlaajuisesti on käytössä satoja langattomia järjestelmiä teollisuusympäristössä, eli kyse ei ole enää tulevaisuuden tekniikasta vaan kehittyneestä ja toimivaksi todetusta uudesta menetelmästä. Emersonilla on tarjolla CSI 9420-tärinälähettimen lisäksi runsas valikoima WirelessHART-kenttälaitteita, muun muassa paineen, lämpötilan, pinnakorkeuden, pH:n, paineen ja virtauksen mittaukseen. Machinery Health Manager-ohjelmaan sisältyy tuki CSI 9420-tärinälähettimelle alkaen ohjelmaversiosta 5.40.

Langatonta tekniikkaa hyödynnetään myös ongelmanratkaisutapauksissa. Satunnaisesti ilmenee tarve mitata normaalia useammin kohteita joissa on havaittu vika. Tarkoituksena on estää koneen vaurioituminen, mutta silti jatkaa koneen käyttöä suunniteltuun seisokkiin, tai siihen asti, kunnes se oletettavasti on vielä turvallista. Aiemmin tällaisissa tapauksissa ongelmaksi muodostui signaalin välittäminen antureilta mittausjärjestelmään. Tämä saattoi vaatia kymmenien, ellei satojen metrien kaapelointia, ollen näin erittäin hankalaa.

 

Linkki CSI 9420-lähettimen esitteeseen

 


Mikä WirelessHART?

WirelessHART on langaton tiedonsiirtoratkaisu, joka toimii avoimella 2,4 GHz taajuusalueelle ja perustuu aikasynkronoituun itseorganisoituvaan MESH-verkkorakenteeseen taajuushyppelyllä. Tiedonsiirron turvallisuus varmistetaan salauksella, autentikoinnilla ja eheyden tarkistuksella. Yhden verkon jokaisella laitteella on sama verkkotunnus ja liittymisavain. Samassa verkossa voi olla eri valmistajien laitteita, joten käyttäjillä on vapaus valita paras mahdollinen tuote jokaiseen kohteeseen. Samalla prosessialueella voi olla useita samanaikaisesti toimivia verkkoja ja verkon kenttälaitteet ovat normaalin toimintansa ohella myös tiedonsiirrollisia reitittimiä verkon muille laitteille. Niiden konfiguroinnit, käyttöönotot ja käytönaikainen toimintakunnon seuranta suoritetaan HART-protokollan määrittelyjen mukaisilla avoimilla käyttöliittymillä ja ohjelmistoilla. WirelessHART perustuu IEC 62591 Ed.1 standardiin.