IMI-magneetit kiihtyvyysantureille

Magneettikiinnitys on värähtelymittauksissa suosituin anturin kiinnitystapa reitti- ja analyysimittauksissa. Hyvä magneettikiinnitys mahdollistaa korkeamman ylärajataajuuden verrattuna puikolla tehtävään mittaukseen. Valitse magneetti anturin koon, kaapelin painon ja mittauskohteen mukaan. Kaareville pinnoille tarkoitetuissa magneeteissa (kuvassa oikealla) on kaksi yhdensuuntaista magneettikiskoa. Näiden ansiosta magneetti pysyy kaarevalla pinnalla kiinni tukevammin kuin tasopinnoille tarkoitettu magneetti, jossa magneetin pinta on tasainen (kuvassa vasemmalla). Magneetin halkaisijan kasvaessa myös sen kiinnitysvoima kasvaa, edellyttäen että magneetilla on riittävän hyvä kiinnityskohta.

  • Tasaisille pinnoille tarkoittetujen magneettien halkaisijavalikoima on 19 mm:stä 38 mm:iin, ja magneetin kiinnitysvoima vastaavasti 67 - 222 N
  • Kaareville pinnoille tarkoitettujen magneettien halkaisijavalikoima on 19 mm:stä 51 mm:iin, ja magneetin kiinnitysvoima vastaavasti 67 - 378 N

Magneetin mukana toimitetaan vaarnaruuvi, joka sopii useimmissa antureissa olevaan 1/4-28 UNF-kierteeseen. IMI-tuotevalikoimassa on myös mittauskohteisiin kiinnitettäviä mittausalustoja, joilla magneettikiinnitystä voi käyttää myös sellaisissa kohteissa, joihin magneetti ei muuten kiinnity.