VMI X-Viber

X-Viber-mittalaite on ominaisuuksiltaan kannettavan värähtelyanalysaattorien ja kokonaistasomittarien väliin sijoittuva laite, jolla voi mitata ja tallettaa kokonaistasomittauksien lisäksi myös spektrejä, lämpötiloja ja pyörimisnopeuksia.

X-Viber-mittalaitteen ominaisuuksia:

  • Reittimittausominaisuus X-Trend-ohjelmalla.
  • Kokonaistasomittaus
  • Verhokäyrämittaus, kokonaistaso
  • Laakerikuntomittaus, värähtelyn kiihtyvyyden kokonaistaso
  • Lisäanalyysimittaus
  • Lämpötilamittaus infrapunamittauksella
  • Pyörimisnopeuden mittaus sissänrakennetulla anturilla
  • Analyysimittausspektri
  • Yhden tason tasapainotus
  • Reittispektrien mittaus (lisävaruste)

 

 

X-Viber-mittalaite on yhteensopiva VMI X-Trend- ja VMI SpectraPro® -ohjelman kanssa ja ohjelmaa käytettäessä mittalaitetta voi käyttää myös reittimuotoisessa kunnonvalvonnassa. Ennalta suunniteltu mittausreitti ladataan ohjelmasta X-Viber-mittalaitteeseen, tehdään mittaukset ja siirretään mittaustulokset ohjelmaan, jossa voidaan seurata mittauksissa tapahtuvaa muutosta. Helppokäyttöinen mittalaite sopii hyvin kohteisiin, joissa halutaan seurata värähtelymittauksin ja lämpötilamittauksin koneiden kuntoa, mutta ei kuitenkaan tarvita värähtelyanalysaattorin ominaisuuksia.

Linkki VMI X-Viber laitteen esitteeseen (englanniksi)