Tärinälähettimet

Tärinälähettimien käyttökohteina ovat pyörivät koneet, joista halutaan saada jatkuvaa värähtelymittaustietoa. Tärinälähettimiltä saadaan tärinän kokonaistasoon tai muuhun värähtelystä laskettavaan tunnuslukuun verrannollinen 4-20 milliampeerin virtaviesti esimerkiksi automaatiojärjestelmään. DIN-kiskokiinnitteisiä tärinähettimiä käytetään kokonaistason valvonnassa kohteissa, joissa valvottavaan koneeseen on kiinnitetty kiihtyvyysanturi, joka on kaapeloitu tärinälähettimelle esimerkiksi ristikytkentätilaan tai kytkentäkotelolle. Tärinälähetiltä saadaan kokonaistasoon verrannollinen 4-20 milliampeerin virtaviesti esimerkiksi automaatiojärjestelmään ja lisäksi siltä voidaan mitata anturilta saatava raakasignaali esimerkiksi kannettavalla värähtelymittalaitteella.

DIN-kiskoon kiinnitettävistä tärinälähetimistä voidaan koota tilaa säästäviä useampien valvottavien kohteiden valvontayksiköitä. Joiltakin tärinälähetinmalleilta on saatavissa virtaviestin lisäksi anturin raakasignaali eli aikataso, joka voidaan mitata esimerkiksi kannettavalla värähtelymittalaitteella.

Langattomat tärinälähettimet toimivat kuvauksensa mukaisesti ilman kaapelointia. Katso lisätietoja langattomista CSI 9420-tärinälähettimistä.